Powrót

OFERTA


Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznej (kontrolne oraz powykonawcze) z zakresu: pomiaru skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim instalacji i urządzeń elektrycznych, kompleksową kontrolę stanu technicznego instalacji piorunochronnych, pomiary rezystancji izolacji, pomiary natężenia oświetlenia.

SZYBKI KONTAKT